OPStuki2016 Facebookissa

Koordinaattorina:
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu


Alueelliset työpajat ja niiden sisällöt

Hankkeen kuvaus

Työpaja 1 Hyvinvoiva koulu - Perusteista paikalliseksi ops:ksi

Työpajan 1 diaesitys

 • Opetussuunnitelman perusteet paikallista opetussuunnitelmatyötä tukemassa
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 luvujen 1-12 keskeiset asiat, käsitteet ja muutokset verrattuna OPS:aan 2004
 • Hyvinvoivan koulun ajatus ja siihen liittyvät opetussuunnitelman perusteiden keskeiset käsitteet ja asiat
 • Opetussuunnitelmaprosessin keskeiset vaiheet ja niiden toteutus paikallisella tasolla
 • Elävä ops – ePerusteet - diaesitys Ulla Angervo
 • Paikalliset ops-prosessit näkyviksi

Työpaja 2 Hyvinvoiva koulu - uusi monialainen oppiminen

Työpajan 2 diaesitys

 • Vuosiluokkakokonaisuudet 1-2, 3-6 ja 7-9
 • Oppiaineet (oppiaineen tehtävä, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt, oppimisympäristöt ja työtavat, ohjaus, eriyttäminen ja tuki)
 • Oppiaineiden eheyttäminen, uusi oppiminen ja opettajuus, monialaiset oppimiskokonaisuudet
 • Erilaiset oppimis- ja toimintaympäristöt
 • Oppimisteknologia ja erilaiset työtavat opiskelussa ja oppimisessa
 • Paikalliset ops-prosessit näkyviksi

Työpaja 3 Hyvinvoiva koulu - oppimista ja oppivaa yhteisöä edistävä arviointikulttuuri

Työpajan 3 diaesitys

LOPStuki2016 -hankkeen esittely

Diaesitys_Kehittävä oppimisen arviointi_Atjonen Päivi

 • Monipuolinen arviointi osana opiskelua ja oppimista
 • Arviointi osallistavana prosessina (oppilas-opettaja-huoltaja)
 • Arviointi opintojen aikana ja päättöarviointi
 • Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi Oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi
 • Oppiva kehittyvä koulu – koulun itsearviointi
 • Paikalliset ops-prosessit näkyviksi

Työpajojen työskentelylle on tunnusomaista

 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen ops-prosessin käynnistämiseen ja
  ohjaamiseen
 2. Uusien toimintatapojen etsiminen ja jakaminen ja kannustaminen yhteiseen oppimiseen
 3. Dialogisuus, keskusteleva kulttuuri ja yhteistoiminnallisuus
 4. Yhdenvertaisen tuen tarjoaminen opetussuunnitelmatyössä Suomen eri alueilla

Päivitetty 28.9.2015


 

 
TUTUSTU MYÖS
 
 

Suomen harjoittelukoulujen verkosto
 
          Sivut laatinut: Ari Myllyviita