OPStuki2016 Facebookissa

Koordinaattorina:
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu


Alueelliset työpajat ja niiden sisällöt

1. Tulevaisuuden koulu – Toimintakulttuuri muutoksessa

2. Tulevaisuuden koulu – Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

3. Tulevaisuuden koulu – Opettajuus muutoksessa

4. Tulevaisuuden koulu – Oppiaineet ja arviointi muutoksessa

Työpajojen työskentelylle on tunnusomaista

  1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen ops-prosessin käynnistämiseen ja
    ohjaamiseen
  2. Uusien toimintatapojen etsiminen ja jakaminen ja kannustaminen yhteiseen oppimiseen
  3. Dialogisuus, keskusteleva kulttuuri ja yhteistoiminnallisuus
  4. Yhdenvertaisen tuen tarjoaminen opetussuunnitelmatyössä Suomen eri alueilla

 

Alueilla pidetyt työpajat ja niissä käytetyt materiaalit löytyvät alueen omillta sivuilta

Lappi | Pohjois-Suomi | Länsi- ja Sisä-Suomi | Itä-Suomi | Etelä-Suomi | Lounais-Suomi | Ruotsinkielinen yksikkö

 

 
MUKANA MYÖS
 
 

Suomen harjoittelukoulujen verkosto
 
          Sivut laatinut: Ari Myllyviita