OPStuki2016 Facebookissa

Koordinaattorina:
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu


Paikallisen OPS-työn täydennyskoulutus
LPstöd 2016 – Inspiration för lokalt läroplansarbete

 

OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu – perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi alkaa

Alueellisten opetussuunnitelmaprosessien käynnistämiseksi ja tukemiseksi järjestetään opetustoimen henkilöstölle OPStuki 2016 - työpajakoulutuksia 1-3 eri puolilla Suomea myös vuonna 2015. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja siihen osallistuminen on maksutonta. Koulutuksen tavoitteena on tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä ja antaa eväitä onnistuneeseen opetussuunnitelmaprosessiin.

Koulutus muodostaa kolmesta työpajasta rakentuvan kokonaisuuden, joka alkaa tammi-helmikuussa 2015 ja päättyy lokakuussa 2015. Koulutuksen aikana

  • vahvistetaan opetussuunnitelmaosaamista ja tietoperustaa,
  • vahvistetaan edellytyksiä johtaa ja koordinoida paikallista prosessia,
  • parannetaan edellytyksiä kehittää opetussuunnitelmaprosessissa käytettäviä työtapoja ja lisätä prosessin avoimuutta ja yhdessä tekemistä,
  • tuetaan paikallisen työn yhteyttä valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyöhön

Koulutus toteutetaan kaikilla aluehallintovirastojen alueilla. Jokaisella alueella koulutus muodostuu kolmea eri teemaa käsittelevästä päivän mittaisesta työpajasta. Teemoina ovat Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja vaikutukset paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön, uusi monialainen oppiminen sekä oppiaineiden ja arvioinnin muutokset. Koulutus käsittelee ensisijaisesti esiasteen, perusasteen ja lisäopetuksen opetussuunnitelmatyötä. Myös lukiokoulutuksen edustajilla on mahdollisuus osallistua.

OPStuki2016 – koulutus on tarkoitettu oman alueensa, kuntansa tai koulunsa opetussuunnitelmatyöstä vastuussa oleville sivistystoimenjohtajille, opetuspäälliköille, rehtoreille ja opettajille. Koulutus koostuu kolmesta työpajasta. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuu työpari tai tiimi, joka edustaa kuntaa, koulua tai laajempaa aluetta. Tarkoituksena on, että sama työpari tai tiimi osallistuu jokaiseen kolmeen työpajaan ja työskentelee väliaikoina vastuullaan olevassa opetussuunnitelmaprosessissa.

Työpajat järjestetään kullakin alueella erikseen:

  • Työpaja 1 helmikuussa 2015 (muutamin poikkeuksin)
  • Työpaja 2 huhtikuussa 2015
  • Työpaja 3 syyskuussa 2015

Alueellisiin työpajakoulutuksiin ilmoittaudutaan osoitteessa www.avi.fi :
1. Valitse ensin sivun oikeasta reunassa olevasta kartasta oma alueesi.
2. Ajankohtaista/Tapahtumat ja koulutukset: OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kehittämään uutta opetussuunnitelmaa, OPS 2016!


 

 
TUTUSTU MYÖS
 
 

Suomen harjoittelukoulujen verkosto
 
          Sivut laatinut: Ari Myllyviita