LPstöd 2016 (pdf)
OPStuki 2016 in english (pdf)
OPStuki2016 Facebookissa

Koordinaattorina:
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Verkostona:
eNorssi

 

Paikallisen OPS-työn täydennyskoulutus
LPstöd 2016 – Inspiration för lokalt läroplansarbete

OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmatyön täydennyskoulutus on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa.

OPStuki 2016 –hankkeen koulutussuunnittelu, talous ja tekninen tuki on keskitetty Helsingin yliopiston Viikin normaalikouluun. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitosten asiantuntijat. Tavoitteena on ollut suunnitella, tuottaa ja toteuttaa valtakunnalliseen ja alueelliseen opetussuunnitelmaprosessin ohjaamiseen ja ylläpitämiseen uusi koulutusmalli.

Täydennyskoulutuksen ensimmäinen vaihe Tulevaisuuden koulu toteutettiin vuosien 2013-2014 aikana eri puolilla Suomea yhteistyössä kuuden suomenkielisen ja ruotsinkielisen yksikön aluehallintoviraston alueella. OPStuki 2016 -täydennyskoulutuksen toinen vaihe Hyvinvoiva koulu – Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi työpajat 1-3 järjestetään eri aluehallintovirastojen alueilla vuoden 2015 aikana.

Opetushallitus rahoittaa OPStuki 2016 –tukikoulutuksen ja se on osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.


 
Päivitetty 16.12.2014 MYA


 
TUTUSTU MYÖS
 
 

Suomen harjoittelukoulujen verkosto
 
          Sivut laatinut: Ari Myllyviita